สายพานยางดำแบบเรียบ สำหรับอุตสาหกรรมหนัก

สายพานลำเลียงเรียบ:ใช้ลำเลียงในอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นสายพานวางกล่อง เสริมด้วยเส้นใย Polyester มีความแข็งแรงสายพานลำเลียงเรียบ ใช้ลำเลียงวัสดุต่างๆในแนวราบและสามารถลำเลียงวัสดุบางชนิดในแนวลาดชันไม่เกิน 30° ความหนาของสายพานขึ้นกับ: ชนิดของวัสดุลำเลียง : ขนาดของวัสดุ : ความเร็วในการขนถ่าย : ชนิดของผิวยาง : สภาวะการใช้งาน

 

 

 

 

Visitors: 3,061